Pe 30 iunie, la Timişoara, în prezenţa a numeroşi reprezentanţi ai mediului de afaceri local, ai mediului universitar, ai autorităţilor şi ai presei a avut loc inaugurarea „Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive”.

Proiectul „Centru Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Auto-motive”, cod SMIS 39375, a carui implementare a început în data de 23.08.2012, a fost finantat în cadrul Regio – Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritar` 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urban`”, Sub-domeniul: Poli de crestere.

Pe parcursul perioadei de implementare, proiectul în valoare de 12.164.238,36 lei (TVA inclus`), din care finanțare nerambursabil` 4.624.952,84 lei, si-a atins obiectivul vizat prin crearea unui Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor din Sectorul Automotive, infrastructurii de afaceri care va sustine implementarea unui pachet de servicii si a unor programe de training în beneficiul întreprinderilor din sector, toate acestea vizând cresterea competentelor furnizorilor regionali din domeniul constructii de masini/automotive si, implicit, cresterea performantei sectorului automotive la nivel regional, fapt care va conduce la sprijinirea dezvoltarii durabile a polului urban de crestere Timisoara prin cresterea atractivității zonei pentru investitii.

a3

Prin implementarea proiectului s-au realizat urmatoarele:

  • Constructia unei cladiri si a amenajarilor necesare functionarii Centrului regional de competente si dezvoltare a furnizorilor din sectorul automotive.
  • Dotarea centrului cu echipamente de specialitate de ultima generatie folosite în industria automotive si crearea unor servicii de utilizare colaborativa de catre întreprinderi a echipamentelor achizitionate prin intermediul proiectului.
  • Dotarea centrului cu echipamente si mobilier în vederea desfasurarii în conditii optime si moderne a activitatilor de training si formare, respectiv consultanta si asistenta.
  • Valorificarea potentialului academic al unui astfel de centru prin organizarea unei platforme de training, asistenta si formare în domeniul con-structii de masini/automotive în vederea cresterii competentelor furnizorilor regionali din domeniul constructii de masini/automotive.
  • Crearea a 5 locuri de munca.

Proiectul „Centrul regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor din sectorul automotive” este initiat pentru stimularea initiativelor antreprenoriale, precum si pentru cresterea, respectiv dezvoltarea competentelor IMM-urilor existente pe piata în sectorul economic automotive. Cu o suprafata de circa 2000 mp. Centrul regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor din sectorul automotive este alcatuit din trei corpuri independente, dar relationate functional. Astfel, în primul corp îsi va desfasura activitatea.

Academia de training funcţional, în timp ce doua corpuri vor gazdui laboratoarele de masini. Prin atingerea obiectivelor propuse, prezentul proiect contribuie la dezvoltarea activitatilor eco-nomice în municipiul Timisoara, în vederea asigurarii cresterii economice durabile a Polului de Crestere Timisoara.

a2

Implementarea proiectului a fost asigurat de Echipa de Implementare a Proiectului (EIP), o structura constituita la nivelul Municipiului Timisoara, în colaborare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice – Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional si cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest – Organismul Intermediar pentru Programul Operational Regional în Regiunea de Vest.