Knuth – Allmetech SRL şi-a deschis acest site pentru a-şi informa personal toţi clienţii, partenerii de afaceri şi mass media. Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi utilizare detaliate mai jos („Condiţii generale”) precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesaţi site-ul şi când îl parcugeţi şi utilizaţi, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat Condiţiile Generale, care prevalează asupra oricărei alte înţelegeri pe care aţi putea s-o aveţi cu Knuth – Allmetech SRL.

Drepturi de proprietate intelectuală

Drepturi de autor şi/sau Drepturi asupra Desenelor şi Modelelor Industriale

Knuth – Allmetech SRL se consideră a fi autorul site-ului de faţă. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvenţele animate sonore sau nu, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea Knuth – Allmetech SRL sau a unor terţi care au autorizat Knuth – Allmetech SRL să le utilizeze. Modelele şi lucrările prezentate în acest site sunt protejate în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la dreptul de autor şi drepturile conexe, precum şi la protecţia desenelor şi modelelor industriale.

Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menţionat şi ale lucrărilor şi modelelor de care sunt reproduse acolo sunt autorizate cu condiţia ca acestea să fie destinate unei folosinţe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispoziţiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală.

Cu excepţia dispoziţiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parţială sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări şi modele care îl compun, fără a se fi obţinut în prealabil autorizaţia de la Knuth – Allmetech SRL, este strict interzisă şi constituie infracţiunea de contrafacere, care se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

Drepturi de marcă

Numele Knuth – Allmetech SRL, logo-ul (blazon) Knuth – Allmetech SRL precum şi produsele şi serviciile care-i sunt asociate, sunt mărci înregistrate de către Knuth – Allmetech SRL.

Alte mărci sunt de asemenea menţionate; ele sunt teoretic identificate printr-o majusculă. Acestea sunt folosite de Knuth – Allmetech SRL, fie cu autorizaţia titularului, fie ca simplă indicare a unor produse sau servicii propuse de Knuth – Allmetech SRL.

Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără a fi obţinut în prealabil autorizaţie de la Knuth – Allmetech SRL sau de la titularii respectivi constituie infracţiunea de contrafacere care se pedepseşte conform legilor în vigoare.

Informaţii despre produse şi servicii

Aceste pagini constituie o prezentare generală a gamei de produse şi servicii Knuth – Allmetech SRL distribuite în România.

Knuth – Allmetech SRL îşi rezervă dreptul de a modifica informaţiile ce figurează în prezentul site pe internet, mai ales pe cele referitoare la caracteristicile tehnice şi la preţuri, în orice moment, fără preaviz, ţinând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificările să presupună responsabilitatea Knuth – Allmetech SRL, a membrilor reţelei sale sau a angajaţilor săi.

Produse

Caracteristicile produselor prezentate pe site-ul Knuth – Allmetech SRL sunt cele existente la momentul redactării sau actualizării diferitelor pagini ale site-ului.

Hyperlink-uri

Plasarea unui hyperlink spre site-ul www.allmetech.com necesită o autorizaţie prealabilă în scris de la Knuth – Allmetech SRL. Dacă doriţi să plasaţi un hyperlink spre site-ul nostru, trebuie prin urmare să contactaţi responsabilul site-ului Knuth – Allmetech SRL. Knuth – Allmetech SRL nu poate fi, în nici un caz, făcută responsabilă pentru punerea la dispoziţie a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink plecând de la site-ul www.allmetech.com şi nu este responsabil, în nici un fel, privind conţinutul, produsele, serviciile, etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecând de la aceste site-uri.

Politica de confidenţialitate

Conform cerințelor Regulamentului 2016/679/UE privind protecția datelor (GDPR) și a legilor anterioare  677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Knuth – Allmetech SRL, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. Pentru întrebări, sesizări sau orice alte aspecte privind Regulamentul GDRP, vă rugăm să folosiți adresa de email allmetech@allmetech.com.

Prin furnizarea datelor dumneavoastră prin intermediul adresei de email pe site-ul www.allmetech.com  şi al abonării la newsletter vă dați acordul în mod expres și neechivoc ca datele dumneavoastră cu caracter personal să intre în baza de date a societății Knuth – Allmetech SRL și să fie prelucrate și folosite în viitor de către aceasta. Datele colectate sunt: adresa de email, nume și prenume, compania la care lucrați, județul în care lucrați, țara, număr de telefon. Completarea de către dumneavoastră a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiționată ca aceste date sa fie incluse în baza de date a Knuth – Allmetech SRL si cu utilizarea și prelucrarea de către Knuth – Allmetech SRL, afiliatii si colaboratorii acestora, pentru desfasurarea activitatilor enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitandu-se la: furnizori de servicii de marketing si email marketing (Salesforce, Mailchimp), curierat (FAN Courier/Cargus).

Toţi cei care au furnizat aceste date, în accepțiunea Regulamentului GDRP au calitatea de persoană vizată. Scopul colectării datelor dumneavoastră de cătreKnuth – Allmetech SRL este prestări de servicii pentru realizarea obiectului de activitate principal, transmiterea de oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing de pe site-urile administrate deKnuth – Allmetech SRL, efectuarea de statistici interne, fară alte obligații din partea Knuth – Allmetech SRL.

Scopul colectării datelor este informarea utilizatorilor privind situaţia contului de client, informarea clienţilor privind evoluţia şi starea comenzilor, evaluarea produselor şi serviciilor oferite, pentru reclamă, marketing şi publicitate, statistică.

Knuth – Allmetech SRL va prelucra datele cu caracter personal pe perioada existenței contului persoanei vizate, dar nu mai mult de 10 ani. După această perioadă, datelor vor fi criptate conform legilor în vigoare. Datele dumneavoastră sunt destinate utilizării de către Knuth – Allmetech SRL și nu vor fi dezvăluite terților. IP-ul dumneavoastră va fi utilizat în platforme precum Google Adwords pentru campanii de Remarketing și Display precum și pentru analize ale vizitelor făcute pe site în platforma Google Analytics. Datele agregate de la dumneavoastră și restul utilizatorilor site-ului ne folosesc pentru a îmbunătăți informațiile de pe paginile siteului cu scopul de a deveni mai relevante.

Knuth – Allmetech SRL nu vă solicită prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc.

Knuth – Allmetech SRL garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor celor care completează formularele de înscriere. La Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, codul de regăsire al formularului de notificare Knuth – Allmetech SRL este: 254100179679.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul la informare (art 12); dreptul de acces la date (art 13); dreptul de intervenție asupra datelor (art 14); dreptul la opoziție (art 15); dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art 17); dreptul de a va adresa justiției (art 18). Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată, semnată și trimisă la sediul firmei noastre: Knuth – Allmetech SRL din Iași, Strada Morilor nr 36, județul Iași.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinatate. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm sa ne informați cat mai curând posibil.

Politica de utilizare cookie-uri

Acest site folosește cookies pentru a-ți oferi o experiență cât mai plăcută. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Mai multe detalii: Politica cookie.

Campanii în mediile sociale

Knuth – Allmetech SRL transmite informații relevante despre produse și servicii prin intermediul platformelor Facebook și Linkedin. Puteți ajunge pe acest site prin interacțiunea cu o informație transmisă pe aceste medii. În campaniile din mediile sociale profilul dumneavoastră poate fi targetat. De exemplu, adresăm informațiile relevante despre produsele și serviciile noastre mai ales persoanelor care lucrează în domeniul ingineriei.

Măsurile luate pentru asigurarea securităţii prelucrării

Knuth – Allmetech SRL ia toate masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat.

Utilizatorii care au acces la baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt doar cei desemnati de conducerea societatii, fiecare dintre acestia acceseaza baza de date cu propriul nume de cont si parola.

Toti utilizatorii sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune in baza de date vor inchide sesiunea.

In cazul in care unul sau mai multi utilizatori sunt revocati din diverse motive conturile de acces se suspenda automat.

Utilizatorii acceseaza datele cu caracter personal numai pentru indeplinirea atributiilor de serviciu.

Computerele de la care se acceseaza baza de date a informatiilor cu caracter personal au implementate solutii de protectie pentru a evita spargerea acestora.

Imprimarea datelor cu caracter personal se realizeaza numai de catre utilizatorii autorizati pentru aceasta operatiune si numai in scopuri cerute de legile in vigoare.

Acces și înregistrare ca membru

Pentru a va înregistra pe site-ul www.allmetech.com ca membru, trebuie să:

  • Furnizaţi date adevărate, exacte şi complete despre dumneavoastră, aşa cum cere formularul de înregistrare al site-ului.
  • Menţineţi si innoiţi, atunci cand situaţia o cere, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte şi complete.

Prin înregistrarea ca membru veţi fi solicitat să alegeţi o parolă.

Limitarea responsabilităţii

Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, Knuth – Allmetech SRL, filialele sale şi nici membrii reţelei sale, fiecare în parte sau împreună, nu vor putea fi făcuţi responsabili pentru daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conţinutul site-ului este prezentat fără nici o garanţie, de nici o natură.

Informaţiile asupra serviciilor, caracteristicilor şi preţurilor acestora corespund unei definiţii la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ şi deci nu sunt şi nu trebuie să fie considerate ca o ofertă contractuală a produselor şi serviciilor oferite de Knuth – Allmetech SRL de filialele sale sau de membrii reţelei sale. Erori sau omisiuni pot interveni.

Accesul la produsele şi serviciile prezentate pe site poate face obiectul unor restricţii. Trebuie deci să vă asiguraţi că legea ţării de unde se stabileşte conectarea vă autorizează să ne accesaţi site-ul.

Drept aplicabil

Prezentele Condiţii Generale se supun dreptului intern român. Limba Condiţiilor Generale este limba română. În caz de litigiu, numai instanţele româneşti vor fi considerate competente.

Actualizarea condiţiilor generale

Knuth – Allmetech SRL îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza în orice moment accesul la site precum şi Condiţiile Generale. Aceste modificări şi actualizări se impun utilizatorului care trebuie prin urmare să se raporteze în mod regulat la această rubrică pentru a verifica Condiţiile Generale în vigoare.

Data ultimei actualizări: Iulie 2019