INSTALARE

 • SERVICII DE INSTALARE ȘI PUNERE ÎN FUNCȚIUNE:
  • Verificarea integritatii fizice;
  • Realizarea conexiunilor electrice, a sistemului pneumatic și de lubrifiere;
  • Verificarea consolei de operare;
  • Verificarea geometriei utilajului;
  • Realizarea fișei de măsurători;
  • Realizare instructaj mentenanță.
 • SERVICIUL DE RELOCARE UTILAJ

MENTENANTA

 • SERVICII DE REPARARE MAȘINI UNELTE:
  • Verificarea integritatii fizice;
  • Realizarea conexiunilor electrice, a sistemului pneumatic și de lubrifiere;
  • Verificarea consolei de operare;
  • Verificarea geometriei utilajului;
  • Realizarea fișei de măsurători;
  • Realizare instructaj mentenanță.
 • SERVICIUL DE MENTENANȚĂ MAȘINI UNELTE:
  • Curățarea de șpan, emulsie și ulei a zonei de sub apărători;
  • Verificarea stării componentelor mecanice și electrice;
  • Verificarea nivelului de ulei al sistemului de clampare;
  • Verificarea sistemelor de protecție;
  • Completarea fișei de mentenanță cu recomandări.
 • SERVICII DE CONSTATARE PROACTIVĂ:
  • Verificarea sistemului electric și al împământării;
  • Verificarea filtrelor, a nivelului de ulei și emulsii;
  • Verificarea componentelor și a sistemelor de protecție;
  • Verificarea presiunii sistemului pneumatic;
  • Verificarea sistemului de lubrifiere;
  • Realizarea geometriei utilajului;
  • Completarea fișei de constatare cu recomandări.
 • SERVICII DE REVIZIE ANUALA / 2000 ORE FUNCȚIOANRE:
  • Înlocuirea filtrelor de emulsie;
  • Înlocuirea supapelor de lubrifiere;
  • Înlocuirea filtrelor și antigelului din sistemul de răcire;
  • Înlocuirea uleiului și curățarea bazinului de ungere;
  • Înlocuirea filtrului și a uleiului din sistemul hidraulic;
  • Completarea fișei de revizie cu recomandări.

TRAINING

 • SERVICII DE INSTALARE OPERARE UTILAJE:
  • Pornirea mașinii, inițializarea, referința mașinii, deplasarea pe axe;
  • Funcții speciale (acționarea transportorului de așchii, acționarea sistemului de lichide de așchiere, acționarea sistemelor automate diverse);
  • Instalarea semifabricatului, originea piesei, origini multiple (sisteme de coordonate);
  • Introducerea și îndepărtarea sculelor în și din magazie;
  • Măsurarea sculelor, corecții geometrice, corecții de uzură;
  • Setarea parametrilor sculelor.
 • SERVICIUL DE INSTRUIRE PROGRAMARE UTILAJE CNC:
  • Prezentarea interfeței;
  • Setarea modului de lucru;
  • Tipuri de coordonate și ape/area for;
  • Originea piesei, origini multiple, comenzi de bază;
  • Compensarea sculelor așchietoare, simularea grafică;
  • Programarea cu ajutorul ciclurilor, proceduri speciale;
  • Aplicații.
 • SERVICII DE INSTRUIRE PROGRAMARE CAD:
  • Introducerea în Design;
  • Prezentarea interfeței;
  • Conceptele comune de modelare;
  • Funcțiile avansate de modelare;
  • Crearea de ansamble simple și complexe;
  • Ansamblele deformabile;
  • Creare desene 2D;
  • Proiectarea pieselor.
 • SERVICII DE INSTRUIRE PROGRAMARE CAM:
  • Prezentarea interfeței aplicației și modalitatea de lucru;
  • Analiza modelului și definirea semifabricatelor;
  • Orientarea sistemului de coordonate;
  • Definirea sculelor așchietoare;
  • Definirea strategiilor de prelucrare;
  • Prezentarea postprocesoarelor și generarea automata a documentatiei tehnice.

IMPLEMENTARE

 • SERVICII DE REALIZARE POSPROCESOARE:
  • Realizarea și testarea de postprocesor;
  • Testarea primei versiuni de postprocesor prin realizarea unei piese test;
  • Generarea versiunii 2 de postprocesor și continuarea procesului de testare pana la versiunea finala.
 • SERVICIUL DE REALIZARE TIME STUDY:
  • Analiza modelului și definirea semifabricatului;
  • Definirea sculelor așchietoare;
  • Definirea strategiilor de prelucrare;
  • Calculul timpului de executie al piesei.
 • SERVICII DE REALIZARE PIESĂ TEST:
  • Analiza piesei propuse;
  • Stabilirea tehnologiei de prelucrare;
  • Execuția programului NC;
  • Realizarea piesei test.
 • SERVICII DE REALIZARE PROGRAM CNC 3/5 AXE:
  • Analiza tehnologică;
  • Efectuarea programului NC in soft CAM;
  • Simularea programului NC și îmbunătățirea acestuia;
  • Efectuarea desenului 3D;
  • Efectuarea programului NC în NX CAM/ Sinutrain sau direct in consola NC de pe mașina-unealtă;
  • Simularea programului;
  • Îmbunătățirea programului și a regimurilor de lucru.
 • SERVICII DE AUTOMATIZARE ȘI DIGITALIZARE:
  • Simularea digitala a proceselor de fabricatie pentru utilajele CNC;
  • Implementarea de solutii de automatizare cu roboti;
  • Simularea digitala a operațiilor din procesele de fabricație și control tehnic al calității;
  • Optimizarea sau transformarea digitala a procesului de productie.
Descarcă broșura